Mezigenerační převod majetku

27. 1. 2023 2 min.

Mezigenerační převod majetku a podnikání může být složitý proces s mnoha úskalími. Zatímco někteří majitelé majetku a podnikatelé plánují předání svého majetku a podnikání svým následovníkům dlouho dopředu, jiní se s touto problematikou setkávají až v pozdější fázi svého života a mohou být nuceni řešit problémy, které by se daly předejít s lepším plánováním. Není však nutné ztrácet hlavu a podléhat negativním náladám. Vše se dá vyřešit. 

Jedním z hlavních problémů při mezigeneračním převodu majetku a podnikání je otázka zájmu potenciálních následovníků. Pokud nejsou vhodní následovníci připraveni pokračovat v podnikání, může být předání podniku obtížné a může to vést k jeho úpadku. Proto je důležité identifikovat a připravit následovníky co nejdříve, aby měli dostatek času na přípravu a výuku. Obzvláště důležité však také je vhodná komunikace. To, že si následovníky vybereme ještě neznamená, že oni sami mají o nástupnictví zájem. Proto je důležité o těchto věcech co nejvíce a nejotevřeněji hovořit. Není to nic neobvyklého, že jsou budoucí nástupníci připravování v nejlepších školách na světě, zapracovávání do budoucího převzetí podnikání, ale v soukromí se pak svěří s tím, že je tato úloha ve skutečnosti vůbec netěší a jsou tzv. dostrkaní do toho, aby podnikání převzali. 

Dalším problémem může být vlastnický přístup. Někteří majitelé mohou být příliš zapojeni do řízení podniku a chtějí si podržet co největší kontrolu nad podnikáním i po předání. To může být kontraproduktivní a vést ke konfliktům a problémům v podnikání. Na druhou stranu  

 Jedním ze způsobů, jak tento problém řešit, je přijmout vlastnický přístup. Tento přístup se zaměřuje na vlastnictví podniku, ale ne nutně na jeho řízení. Majitelé se snaží najmout kvalifikovaného manažera, aby řídil podnikání, a zaměří se na své vlastnické právo a podporu a rozvoj podniku. 

Konečně, úspěšnost mezigeneračního převodu majetku a podnikání může být ovlivněna mnoha faktory, jako jsou příprava a výuka následovníků, schopnost nových vlastníků řídit podnikání, finanční situace podniku a vnější vlivy, jako je hospodářská situace. Podle studie z roku 2017, zhruba 70% rodinných podniků přežije první předání podnikání, ale pouze zhruba 30% přežije druhé předání. 

 Přestože mezigenerační převod majetku a podnikání může být složitý, může být usnadněn s řádným plánováním a přípravou. Majitelé majetku a podnikatelé, kteří chtějí zajistit předání svého majetku a podnikání svým následovníkům, by měli co nejdříve začít s plánováním a přípravou. To zahrnuje identifikaci a výuku následovníků, vytvoření jasných plánů a dokumentů pro předání majetku a podnikání a vytvoření mechanismů pro správu a řízení majetku a podnikání po předání. 

 Významným faktorem úspěchu je také vytvoření stabilní finanční situace podniku, aby byl připraven na jakékoli vnější vlivy. Dále je také důležité zvážit využití služeb profesionálních poradců, jako jsou právníci, účetní, finanční poradci a další odborníci, kteří majitelům majetku a podnikatelům mohou pomoci s přípravou a plánováním mezigeneračního převodu majetku a podnikání. 

 Celkově lze říci, že mezigenerační převod majetku a podnikání může být náročný proces, ale pokud je správně plánován a připraven, může být úspěšný. To může vést k udržení rodinných a podnikatelských tradic a dědictví, zajištění kontinuity podnikání a zajištění stability pro rodinné příslušníky a zaměstnance. 

Mohlo by vás zajímat

Správa rodinného majetku – 10 základních rad
Zdeněk Vondráček K ochraně majetku

Správa rodinného majetku – 10 základních rad

15. 10. 2023 < 1 min.

Správa rodinného majetku může být náročný úkol, který si vyžaduje zodpovědnost, plánování a správné rozhodování.

Číst více