Pojištění fotovoltaických elektráren

27. 2. 2023 < 1 min.

Pojištění fotovoltaických elektráren je velmi důležité pro zajištění ochrany vaší investice a udržení finanční stability v případě nepředvídatelných událostí. Je nezbytné pravidelně aktualizovat a udržovat pojištění aktuální, aby pokrylo stávající a potenciální rizika. Neméně důležité však také je, aby stávající pojištění „spolupracovalo“ s pojištění FVE a obě pojištění se vhodně doplňovala.  

Jedním z důležitých aspektů v rámci pojištění fotovoltaické elektrárny je ještě před její samotnou výstavbou…. Při výběru partnera pro instalaci fotovoltaické elektrárny je třeba být obezřetní a vybírat renomovaného a kvalifikovaného dodavatele. Nesprávná instalace může způsobit škody, které mohou být vyloučeny z pojištění. Zároveň také během instalace může dojít ke škodám na Vašem majetku, a proto kromě referencí a doložených realizací je dobře trvat na tom, aby dodavatel FVE byl pojištěný pro případ škody vzniklé při jeho činnosti. Bohužel zde se skrývá jeden velice nepříjemný háček, který spočívá ve vysoké modularitě pojištění podnikatelských rizik a speciálně pojištění odpovědnosti. Je nanejvýš doporučitelné nechat si předložit kopii smlouvy a tuto následně konzultovat s jiným odborníkem v oblasti pojištění, který v ideálním případě zaměřuje svou činnosti do oblasti pojištění podnikatelských rizik. 

Fotovoltaické elektrárny mohou také zvyšovat riziko požáru, což je důvodem pro zvýšenou opatrnost ve formě pravidelných kontrol a důsledného dodržování revizí a dále je vhodné mít adekvátní pojištění pro případ škod. V případě požáru může dojít k narušení provozu elektrárny, což může mít negativní dopad na Vaši investici, kterou v podstatě fotovoltaická elektrárna je. Proto je důrazně doporučitelné bez ohledu na to, zda elektrárna slouží k pokrytí spotřeby domácnosti, podniku, nebo čistě pro výrobu energie a dodávek do elektrické sítě zajistit si pojištění i pro případ přerušení provozu. 

 Vzhledem k růstu popularity solárních panelů a fotovoltaických elektráren se doporučuje pravidelně konzultovat s odborníky a aktualizovat pojištění tak, aby vhodně reagovalo také na vývoj v oblasti pojištění, ke kterému neustále dochází. 

Mohlo by vás zajímat

Vlastní právní zástupce při pořízení realit
Zdeněk Vondráček K ochraně majetku

Vlastní právní zástupce při pořízení realit

3. 12. 2023 < 1 min.

Určitě to znáte. Kupujete nemovitost, žijete v domnění, že když je realitní makléř a právní zástupce placen Vámi z provize, tak zastupují hlavně Vás, ale opak je mnohdy pravdou.

Číst více