Investice a rizika – co to je ZISIF15?

10. 3. 2023 < 1 min.

Investování je činnost spojená s určitými riziky, a je důležité být obezřetný při výběru nástrojů, do kterých chcete investovat. Jedním z rizik, se kterými se můžete setkat, je investování do nástrojů, které se tváří jako regulované, avšak ve skutečnosti nejsou. Jedním konkrétním příkladem je ZISIF 15. Tato skupina nástrojů je prezentována jako regulovaný investiční fond, ale ve skutečnosti není pod dohledem žádné finanční regulace. To nese několik rizik pro investory. 

Investice a rizika – co to je ZISIF15?

Prvním rizikem je nedostatek transparentnosti a ochrany investora. Regulované investiční nástroje podléhají přísným pravidlům a dohledu, které mají za cíl chránit investory a zajistit transparentnost investičních procesů. V případě neregulovaných nástrojů, jako je ZISIF15, neexistují taková pravidla a dohled, což může vést k nedostatku transparentnosti ohledně správy finančních prostředků a vystavení investorů nežádoucím rizikům. 

Druhým rizikem je absence odškodnění a nápravy v případě problémů. Regulace finančního trhu obvykle zahrnuje mechanismy pro ochranu investorů v případě nesprávného jednání ze strany správců investičních fondů. Pokud však investujete do neregulovaných nástrojů, jako je ZISIF15, může být obtížné nebo dokonce nemožné vymáhat svá práva nebo získat odškodnění v případě problémů. To může znamenat, že jste vystaveni většímu riziku ztráty svých investic bez možnosti nápravy. 

 Celkově je důležité mít na paměti, že investování do neregulovaných nástrojů přináší zvýšené riziko. Před jakýmkoli investováním je proto důležité pečlivě prověřit regulaci a dohled nad nástrojem, do kterého chcete investovat. Investování s důvěryhodnými a regulovanými subjekty obecně představuje nižší riziko a zajišťuje větší ochranu pro investory. 

Mohlo by vás zajímat

Mezigenerační převod majetku

Mezigenerační převod majetku

27. 1. 2023 2 min.

Mezigenerační převod majetku a podnikání může být složitý proces s mnoha úskalími. Zatímco někteří majitelé majetku a podnikatelé plánují předání svého majetku a podnikání svým následovníkům dlouho dopředu, jiní se s touto problematikou setkávají až v pozdější fázi svého života a mohou být nuceni řešit problémy, které by se daly předejít s lepším plánováním. Není však nutné ztrácet…

Číst více